Úřední deska
Výsledky komunálních voleb 2022
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Jmenování zapisovatelky OVK
Oznámení o termínu a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Oznámení
Příjem a registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022
24. veřejné jednání Zastupitelstva obce Mojné
Oznámení o zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 16. 06. 2022
Pozvánka - RSOV valná hromada, RSOV Závěrečný účet za rok 2021
17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 19. 5. 2022
Veřejná vyhláška - Výzva účastníkům k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí
Veřejná vyhláška DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022
Veřejná vyhláška 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Oznámení o zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 21. 4. 2022
Valná hromada Honebního společenstva Mojné
Rozhodnutí hejtmana č.2_2022 o vyhlášení konce období nebezpečí vzniku požárů
Veřejná vyhláška - změna č.2 ÚP Mojné
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
15. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov
23. veřejné jednání Zastupitelstva obce Mojné
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o zahájení stavebního řízení I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Ceník poplatků pro rok 2022
Faktury za vodné a stočné za rok 2021 více
Úřední deska - archiv změn