Úřední deska
Veřejná vyhláška
Aukční vyhláška
Výsledky druhého kola prezidentských voleb
Výsledky voleb
Vzdání se kandidatury pro volbu prezidenta republiky
ÚP Dolní Třebonín
Jmenování zapisovatelky OVK pro volbu prezidenta ČR
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy 1/2022
Oznámení o zrušení Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mojné
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Mojné
Výsledky komunálních voleb 2022
Jmenování zapisovatelky OVK
Oznámení o termínu a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Oznámení
Příjem a registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022
24. veřejné jednání Zastupitelstva obce Mojné
Oznámení o zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 16. 06. 2022
Pozvánka - RSOV valná hromada, RSOV Závěrečný účet za rok 2021
17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 19. 5. 2022
Veřejná vyhláška - Výzva účastníkům k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí
Veřejná vyhláška DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022
Veřejná vyhláška 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Oznámení o zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 21. 4. 2022
Valná hromada Honebního společenstva Mojné
Rozhodnutí hejtmana č.2_2022 o vyhlášení konce období nebezpečí vzniku požárů
Veřejná vyhláška - změna č.2 ÚP Mojné
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
15. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov
23. veřejné jednání Zastupitelstva obce Mojné
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o zahájení stavebního řízení I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Ceník poplatků pro rok 2022
Faktury za vodné a stočné za rok 2021 více
Úřední deska - archiv změn