Turistika

Turistika

 

Obec Mojné tvoří tři starobylá sídla – Černice, Mojné  a Záhorkovice (první písemná zmínka z roku 1315). Všemi třemi prochází cyklotrasa číslo 1197, na kterou lze najet nad Rájovem u autobusové zastávky Zlatá Koruna – Harazim, postupně projet Černici, Mojné i Záhorkovice a pokračovat směrem k Velešínu.

Z hlediska turistických cílů je nejatraktivnější Černice, kde se nachází nejen památkově chráněné objekty - kostel sv. Máří Magdalény se hřbitovem a ohradní zdí, relativně rozsáhlý areál fary a výklenková kaplička se sochou sv. Šebestiána, ale i rodný dům významného českého humanisty a překladatele Karla Hrdiny, kterému byl za celoživotní dílo udělen čestný doktorát Masarykovy univerzity. Pamětní deska je umístěna na bočním průčelí budovy hotelu „U Matěje“.

Mojné je typická selská vesnice s několika velkými zemědělskými usedlostmi, menšími statky i jednoduchými chalupami, s návesní vodní nádrží a původní kovárnou se zvoničkou ve středu obce (dnes obecní úřad a obchod). Její původní charakter je však částečně setřen přestavbami a novými stavbami realizovanými zhruba od poloviny minulého století.

Záhorkovice jsou velmi malé sídlo, usedlost č.p.3 (prostřední vlevo od silnice) je památkově chráněná, není ale veřejnosti přístupná.

Na Harazimu lze také najít červenou turistickou značku, po té dojdeme do Černice a dál okolo Jílkova mlýna se dostaneme až do Mirkovic.

V Černici začíná cesta vyznačená žlutou turistickou značkou, ta nás dovede ke Kulichovu kříži a můžeme po ní pokračovat do Chabičovic. Kus za potokem však narazíme na úzkou silnici na okraji golfového hřiště, můžeme se po ní vydat vpravo (značka vede vlevo) a dostaneme se do srdce golfového areálu Svachova Lhotka.