GDPR
Dokument k DPIA - Mojné
Informace o pořizování fotografií a videí na obecních akcích
Informační povinnost správce
Záznamy o činnosti - Mojné
Zásady ochrany osobních údajů více