Symboly obce

Symboly obce

Znak

Znak obce Mojné
 

(1) Znak je nesen na španělském štítě mírně se rozšiřujícím směrem k  hornímu okraji.

(2) Ve zlatém štítě vpravo černá trnová koruna, vlevo kosmo položená červená  střela s modrým hrotem  a stříbrným opeřením, směřující ke středu hlavy štítu. Trnová koruna ve zlatém poli je znakem cisterciáckého  kláštera ve Zlaté Koruně,  střela na zlatém štítě je erbem Bavorů ze Strakonic.

Obě tyto figury odkazují k první písemné zmínce o obci. Listinou z roku 1315 daruje Bavor III. ze Strakonic  klášteru Svatá trnová koruna (Sancta Spinea Corona), krom jiného rozsáhlého zboží, také  Mojné a Černici.

Zlatá barva je převzata ze znaku kláštera a erbu rodu Bavorů, symbolizuje však také barvu obilí v zemědělsky obhospodařované krajině.

Trnová koruna je umístěna vpravo z toho důvodu, že do klášterního zboží patřila obec nejdelší čas ve své historii, více než čtyři a půl století.

(3) V patě štítu je snížený zelený hrot, v něm stříbrný kůň ve skoku, s červeným jazykem a zlatou zbrojí. Kůň  je zde především symbolem selského stavu, ale také odkazuje k novější historii, sahající do první poloviny 20. století, tradiční oslavě konce masopustu podle zvláštního scénáře s názvem „Koníček“, která byla pořádána pouze v této obci a zcela se vymykala „růžičkové“ či „slaměné“ koledě obvyklé na celém Doudlebsku.

Zelený hrot symbolizuje položení sídelních celků obce nad prudkými, lesy porostlými srázy nad řekou Vltavou  a zároveň zelená barva odkazuje na venkovský charakter obce obecně. 

(4) Počet figur ve znaku symbolizuje počet sídelních celků, ze kterých se obec v současnosti skládá.

 

Vlajka

Vlajka obce Mojné

Vlajka je tvořena ležatým obdélníkem    v poměru stran 2:3. Žlutý list se zeleným klínem na vlajícím okraji a s hrotem uprostřed listu kopíruje barvy polí znaku a jejich rozložení.

Symboly obci udělila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky svým rozhodnutím číslo 40 ze dne 1.října 2015. Způsob užívání stanoví  obecně závazná vyhláška obce Mojné číslo 1/2015 ze dne 30. prosince 2015, O symbolech obce Mojné a jejich užívání - viz. Vyhlášky, směrnice a řády vydané obcí.

 

Varianty symbolů
Symboly mohou být používány v následujících grafických variantách:  
Barevné:  
Znak Vlajka
Černobílé:  
Znak Vlajka
V obrysu:  
Znak Vlajka