Úřední deska

led 7, 2019

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za odpady č.1 / 2018


OBEC Mojné

Zastupitelstvo obce Mojné

Obecně závazná vyhláška obce Mojné č.1/2018,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.