Obec Mojné

Novinky

Stránka 1 z 10  > >>

14. 04. 2016
fotogalerie 2016Prohlédněte si nové fotogalerie z roku 2016
27. 08. 2014

Stránka 1 z 10  > >>

Dokumenty k finančnímu hospodaření 2018

Dokumenty k finančnímu hospodaření V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obecní úřad Mojné na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Mojné. Jedná se ostřednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet a rozpočtová opatření. 1) Schválený rozpočet 2016 2) Rozpočtová opatření č.1 a 2

1) Rozpočtové opatření č.1

2) Rozpočtové opatření č.2

3) Schválený rozpočet 2018

4) Střednědobý výhled rozpočtu

5) FIN 2_12M.pdf

6) Návrh závěrečného účtu 2017

7) Příloha

8) Rozvaha

9) Výkaz zisku a ztráty

10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017

11) rozpočtové opatření č.4

Valid XHTML 1.0 Transitional