Obec Mojné

Novinky

Stránka 1 z 10  > >>

14. 04. 2016
fotogalerie 2016Prohlédněte si nové fotogalerie z roku 2016
27. 08. 2014

Stránka 1 z 10  > >>

S T A R O S T K A  O B C E  M O J N É
svolává 18.zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE MOJNÉ
podle § 92, zák.128/2000 Sb.
na den 26.2.2009 od 19.00 hod. v kanceláři OÚ Mojné

 

 

PROGRAM:

 

 1. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

 2. Projednání žádosti Římskokatolické farnosti Černiceo příspěvek na výměnu střešní krytiny kostela v Černici

 3. Poptávkové řízení firem na provedení "Rekonstrukce veřejnéhoosvětlení v Mojném"

 4. Žádost o vydání souhlasu s přemostěním Jíleckého potoka
  p.č. 714/1 v k.ú. Rájov-Černice.

 5. Stanovení sazeb likvidace komunálního a separovaného odpadupro podnikatelské subjekty.

 6. Projednání petice ZD Mojné včetně zaměstnanců k průzkumunového územního plánu

 7. Dotace pro rok 2009

 8. Různé

 9. Diskuse

 

Jana Zoufalá
starostka obce Mojné

 

V Mojném 19.2.2009
Vyvěšeno: 19.2.2009
Sejmuto: 26.2.2009

 

Valid XHTML 1.0 Transitional