Obec Mojné

Novinky

<< <  Stránka 10 z 10

23. 02. 2009
18. zasedání zastupitelstva obce
06. 01. 2009
Stránky se v současnosti připravují ke spuštění

<< <  Stránka 10 z 10

Veřejné zakázky a výběrová řízení

Veřejné zakázky

Informace o veřejných zakázkách a výběrových řízení, vyhlašovaných obcí Mojné.

Veřejné zakázky, vyhlašované v informačním systému o veřejných zakázkách (IS VZ).

Zakázky zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, musí být zveřejněny v informačním systému o veřejných zakázkách (IS VZ).

Podrobnosti o veřejných zakázkách obce Mojné najdete v informačním systému veřejných zakázek (včetně případných informací o zadání zakázky):

Vyhledávání v informačním systému o veřejných zakázkách (IS VZ)

Do pole název zadavatele při vyhledávání v centrálním systému napiště obec Mojné.


Veřejné zakázky malého rozsahu

Podle směrnice obce Mojné - Zásady pro zadávání veřejných zakázek obce Mojné - vyzval zadavatel minimálně 3 zájemce k podání nabídky (písemnou poptávkou).

Zadávací dokumentace nad rámec již obeslaných uchazečů bude poskytnuta maximálně 3 dalším zájemcům proti písemné žádosti (v pořadí podle data a času doručení). Žádost může být doručena poštou nebo osobně na podatelně obecního úřadu v pracovní dny vždy v rámci úředních hodin. Žádost musí obsahovat název a adresu zájemce, IČ, kontaktní osobu a telefon a musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem zájemce.

Na základě této žádosti bude zadávací dokumentace osobně vydána uvedené kontaktní osobě zájemce v termínu, který si tak to telefonicky/osobně domluví s pracovníky obecního úřadu, tel. 380 743 778, nejdéle však do 4 dnů po doručení žádosti, tzn. zájemce může podat žádost nejpozději 5 dní před termínem podání nabídek.

V případě, že je součástí zadání projektová dokumentace, a zájemce, který podal platnou žádost, si zadávací dokumentaci z jakéhokoli důvodu nevyzvedne, má zadavatel právo požadovat po zájemci úhradu nákladů spojenou s namnožením projektové části.

 


 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional