Dokumenty k finančnímu hospodaření 2019

Dokumenty k finančnímu hospodaření V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obecní úřad Mojné na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Mojné.

 

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření 1 Str.1

Rozpočtové opatření 1 Str.2

Rozpočtové opatření 1 Str.3

 

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření 2 Str.1

Rozpočtové opatření 2 Str.2

Rozpočtové opatření 2 Str.3

 

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření 3 Str.1

Rozpočtové opatření 3 Str.2

 

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření 4

 

Návrh závěrečného účtu 2018

Návrh závěrečného účtu 2018

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů

 

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření 5

 

Schválený závěrečný účet 2018

Schválený závěrečný účet 2018

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4

Příloha 5

Příloha 6

Příloha 7

 

Rozpočtové opatření č. 6

Rozpočtové opatření 6

 

Rozpočtové opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 7

 

Rozpočtové opatření č. 8

Rozpočtové opatření č. 8

Rozpočtové opatření č. 9

Rozpočtové opatření č. 9

Rozpočtové opatření č. 10

Rozpočtové opatření č. 10

Finanční hospodaření